قوانین و مقررات

عضویت در سایت رایگان است. در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی، لینک تایید عضویت به ایمیل مورد نظر ارسال می‌شود که کاربران با کلیک نمودن آن، مراحل عضویت را تایید می کنند.